• 22. prosinca 2023.
  • Katarina Golubic - Pauk
  • 0

Puni naziv: Natječaji za dodjelu potpore u okviru mjera ii.2. „produktivna ulaganja u akvakulturu“ i iv.4 „prerada proizvoda ribarstva i akvakulture

Status: otvoren od 21.12.2023.

Prijavitelji: Fizičke ili pravne osobe koji udovoljavaju uvjetima i kriterijima propisanim Pravilnikom i ovim natječajem.

Rok za prijave na natječaj: od 21.12.2023. do 19.02.2024.

Mjera II.2. „Produktivna ulaganja u akvakulturu“

Vrijednost potpore: Najviši iznos potpore po korisniku na temelju ovoga natječaja iznosi 3.000.000,00 eura

Prihvatljive aktivnosti:

  • Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi propisani člankom 5. Pravilnika.
  • Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi nastali od 1. siječnja 2021. godine, izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu u skladu s člankom 20. Pravilnika.
  • Neprihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi propisani člankom 6. Pravilnika.

Mjera IV.4 „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“

Vrijednost potpore: Najviši iznos potpore po korisniku na temelju ovoga natječaja iznosi 1.000.000,00 eura.

Prihvatljive aktivnosti:

  • Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi propisani člankom 5. Pravilnika.
  • Prihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi nastali od 2. srpnja 2021. godine, izuzev troškova koji se ne mogu potvrditi kontrolom na terenu u skladu s člankom 20. Pravilnika.
  • Neprihvatljivi troškovi u okviru ovoga natječaja su troškovi propisani člankom 6. Pravilnika.

Napomena: Provedba potpore na temelju oba natječaja provodi se putem informacijskog sustava FISHNET.

Poveznica na natječaj