Status: otvoren od 6. 12.2023. (projektne prijave zaprimaju se od 1. veljače 2024. od 9:00 sati)

Svrha Poziva je povećanje pristupačnosti i sudjelovanja u kulturnom životu svih građana, osobito pripadnika ranjivih skupina i stvaranje preduvjeta za razvoj inovativnih usluga u kulturi.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • ustanove u kulturi u skladu sa Zakonom o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22);
 • jedinica lokalne samouprave (dalje: JLS);
 • jedinica područne (regionalne) samouprave (dalje: JP(R)S).

Prihvatljive aktivnosti:

 • Priprema studijske i projektno tehničke dokumentacije (analize, studije, elaborati, rješenja, projekti, troškovnici, izvješća i sl.);
 • Obnova i/ili opremanje zgrada javne kulturne infrastrukture;
 • Upravljanje projektom i administracija;
 • Promidžba i vidljivost projekta.

Iznos potpore:

 • Ukupna bespovratna sredstva koja se mogu dodijeliti u okviru Poziva iznose 70.000.000,00 EUR.
 • Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi 6.000.000,00 EUR, a najniži 200.000,00 EUR.
 • Maksimalna stopa sufinanciranja prihvatljivih troškova po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi 85%.

Rok za prijavu projektnog prijedloga:

 • krajnji rok za podnošenje prijava je 31. prosinca 2024. do 9:00 sati.
 • Poziv se zatvara danom u kojem je utvrđeno da je za financiranje odabran projektni prijedlog kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva Poziva.

Upute za prijavitelje i ostalu potrebnu prijavnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.