Jučer je u Hotelu Life Palace u Šibeniku održana radionica na kojoj su predstavnici zagrebačkog Instituta za turizam, ujedno i izrađivači Strategije turizma Šibensko-kninske županije do 2030. godine, predstavili do sada ostvarene rezultate rada na projektu izrade ovog strateškog dokumenta za razvoj turizma u županiji.

Na radionici su sudjelovali župan Šibensko-kninske županije dr. sc. Marko Jelić sa suradnicima, direktor Turističke zajednice Šibensko-kninske županije mr. sc. Krešimir Šakić te predstavnici JU Priroda Šibensko-kninske županije i JU Razvojne agencije Šibensko-kninske županije.

Voditeljica projekta dr. sc. Snježana Boranić-Živoder iz Instituta za turizam predstavila je dosadašnje rezultate rada na projektu izrade Strategije, nakon čega je pozvala sve okupljene da izraze svoje stavove o postojećem stanju turizma u županiji i mogućnostima njegovog daljnjeg razvoja.

Župan dr. sc. Marko Jelić upoznao je predstavnike Instituta s glavnim obilježjima turizma i gospodarskog razvoja županije te naglasio da se, pri izradi Strategije, treba uzeti u obzir kako zaštita i očuvanje okoliša, tako i svakodnevne potrebe lokalnog stanovništva. 
Svi okupljeni su se složili da je suradnja između različitih dionika uključenih u proces razvoja turizma na području županije ključna za definiranje strateških ciljeva i prioriteta te provedbu aktivnosti kojima će se ostvariti željeno pozicioniranje Šibensko-kninske županije na turističkom tržištu.

Podsjećamo, donošenjem Strategije razvoja održivog turizma do 2030. godine, kojom se regulira razvoj turizma na nacionalnoj razini, stekli su se uvjeti za donošenje Strategije turizma Šibensko-kninske županije, u sklopu kojeg se predviđa i izrada Plana upravljanja destinacijom. Trenutno važeći strateški dokument, Master plan turizma Šibensko-kninske županije (2017.) izrađen je za razdoblje do 2020. godine, no, odlukom Županijske skupštine, njegova primjena je produžena do donošenja novog strateškog dokumenta.