Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte standardnih djelovanja (Standard Action Projects, SAP) koji se prijavljuju na natječaj Programa LIFE u 2023. godini.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će projekte standardnih djelovanja koji budu odabrani za financiranje iz Programa LIFE za 2023. godinu sufinancirati u visini do 50 % učešća kojeg korisnik mora samostalno osigurati.

Rok za prijavu počinje objavom natječaja na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a završava:

  • 21. kolovoza 2023. do 12h za projekte iz potprograma „Priroda i bioraznolikost” i „Kružno gospodarstvo i kvaliteta života”
  • 31. kolovoza 2023. do 12h za projekte iz potprograma „Ublažavanje klimatskih promjena i prilagodba tim promjenama”.

Pravo na korištenje sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje mogu ostvariti sljedeće kategorije korisnika LIFE projekata:

  • trgovačka društva i druge pravne osobe,
  • jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
  • tijela državne uprave,
  • ostali proračunski i izvanproračunski korisnici,
  • udruge,
  • fizičke osobe koje obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost kao trgovci pojedinci, obrtnici ili nositelji OPG-a.

 

Više informacija na linku.