VODITELJICA  PROJEKTA -  INFORMIRANJE

 Katarina Golubić – Pauk

 katarina.golubic-pauk@rra-sibenik.hr

 218 - 516

 REGIONALNI  RAZVOJ

 Željko Šimunac

 zeljko.simunac@rra-sibenik.hr

 200-476

 PODUZETNIŠTVO

 Antonio Karaga

 antonio.karaga@rra-sibenik.hr

 200-477

 RURALNI  RAZVOJ

 Karmela Crnica

 karmela.crnica@rra-sibenik.hr

 247-187

 LJUDSKI  RESURSI

 Grgo Bratić

 grgo.bratic@rra-sibenik.hr

 247-189

 ENERGETIKA

 Ana Matas                                                            Josip Aras

 ana.matas@rra-sibenik.hr                                josip.aras@rra-sibenik.hr

 247-180                                                                244-495

 TURIZAM I  KULTURNA  BAŠTINA

 Katarina Mrvica                                                    Sandra Dubravica

 katarina.mrvica@rra-sibenik.hr                        sandra.dubravica@rra-sibenik.hr

 247-182                                                                 200-477

 ZDRAVSTVO I  SOCIJALA

 Ines Latocha

 ines.latocha@rra-sibenik.hr

 247-186