JAVNA NABAVA

19.01.2023.

Pokrenut postupak javne nabave opreme u sklopu strateškog projekta ARGOS

U okviru projekta "Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu – ARGOS" na kojem Razvojna agencija Šibensko - kninske županije sudjeluje kao partner, objavljen je postupak javne nabave opreme.

Dokumentacija o nabavi s pripadajućim prilozima nalazi se na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7143197 s datumom objave 19.01.2023.

Ukupna procijenjena vrijednost nabave je 86.800,00 eura (bez PDV-a), a krajnji rok za dostavu ponuda je 08.02.2023. do 12:00 sati.

 

02.11.2021.

Pokrenut postupak javne nabave vatrogasnog interventnog vozila u okviru projekta FIRESPILL

U okviru projekta „Poticanje poboljšane reakcije prekograničnih službi i prevencija katastrofa povećanjem sigurnosne razine - FIRESPILL“ na kojem Razvojna agencija Šibensko-kninske županije sudjeluje kao partner, objavljen je postupak javne nabave vatrogasnog interventnog vozila (mobilni zapovjedni centar).

Dokumentacija o nabavi s pripadajućim prilozima nalazi se na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=5612238 s datumom objave 02.11.2021., te u Službenom listu Europske unije https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:558436-2021:TEXT:HR:HTML.

Ukupna procijenjena vrijednost nabave je 2.692.440,00 kuna (bez PDV-a), a krajnji rok za dostavu ponuda je 03.12.2021. do 12:30 sati.

 

 

05.06. 2020.

Pokrenut treći postupak javne nabave za opremanje ABC centra informatičko-komunikacijskom i audio-video opremom

U okviru projekta „Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture „Adriatic Business Centre – ABC“ koji provodi Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, treći put je objavljen postupak javne nabave za opremanje poslovnog poduzetničkog centra ABC informatičko-komunikacijskom i audio-video opremom, budući da u prethodna dva postupka nije zaprimljena niti jedna valjana ponuda.

Dokumentacija o nabavi s pripadajućim prilozima nalazi se na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH (https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=3945508) s datumom objave 04.06.2020., te u Službenom listu Europske unije (https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:258863-2020:TEXT:HR:HTML).

Ukupna procijenjena vrijednost nabave je 2 330 994.40 kuna (bez PDV-a), a krajnji rok za dostavu ponuda je 07.07.2020.

Inače, projektom „Rekonstrukcija i opremanje poduzetničke poslovne infrastrukture „Adriatic Business Centre – ABC“ ukupne vrijednosti 20 milijuna kuna koji se u stopostotnom iznosu financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, obnovila se poslovna zgrada i uredio okoliš na prostoru bivše tvornice TLM-a. Zgrada na tri etaže, ukupne površine 1700 kvadrata postala je suvremeni poslovni centar koji čeka korisnike iz privatnog i javnog sektora koji će ovdje dobiti usluge korištenja i najma prostora, informiranja, edukacije i savjetovanja u svim fazama poslovanja, te pripreme i provedbe projekata.

Nakon završetka opremanja ABC centra informatičko-komunikacijskom i audio-video opremom, će se održati „Tjedan ABC centra“, događanje koje će okupiti veliki broj zanimljivih sudionika s nacionalne i međunarodne razine u nizu predavanja, okruglih stolova i radionica, te će na taj način otvoriti svoja vrata za zainteresiranu javnost. 

 

Objavljeno prethodno savjetovanje za postupak javne nabave informatičko - komunikacijske i audio-video opreme ABC centra

Razvojna agencija Šibensko-kninske županije s danom objave 03.10.2019. započinje provedbu novog prethodnog savjetovanja za postupak javne nabave informatičko - komunikacijske i audio-video opreme ABC centra sa izmijenjenim troškovnicima.

Razvojna agencija Šibensko-kninske županije stavlja na novo prethodno savjetovanje dokumentaciju koja sadržava:

1. Nacrt DONa - ABC informatička oprema,

2. Troškovnik - grupa A,

3. Troškovnik - grupa B.

Datum završetka prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima je 09.10.2019.

Po završetku prethodnog savjetovanja, Naručitelj će razmotriti sve pristigle primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata te će o prihvaćanju ili neprihvaćanju primjedbi i prijedloga zainteresiranih subjekata izraditi izvješće, koje će objaviti na svojim internetskim stranicama www.rra-sibenik.hr i na stranicama EOJN -  https://eojn.nn.hr/Oglasnik/.

Prethodno savjetovanje je objavljeno na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (EOJN) pod izbornikom PRETHODNA SAVJETOVANJA s datumom objave 03.10.2019.

 

Objavljeno izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju za postupak javne nabave informatičko - komunikacijske i audio-video opreme ABC centra.

Nakon primjedbi i prijedloga zaprimljenih tijekom provedbe prethodnog savjetovanja za postupak javne nabave informatičko - komunikacijske i audio-video opreme ABC centra, Razvojna agencija Šibensko-kninske županije je većinom prihvatila zaprimljene prijedloge / primjedbe te će provesti novo prethodno savjetovanje sa izmijenjenim troškovnicima.

Izvješće o provedenom savjetovanju je objavljeno na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (EOJN) pod izbornikom PRETHODNA SAVJETOVANJA s datumom objave 01.10.2019.

 

Objavljeno prethodno savjetovanje za postupak javne nabave informatičko - komunikacijske i audio-video opreme ABC centra

Razvojna agencija Šibensko-kninske županije kreće u postupak prethodnog savjetovanja za nabavu informatičko-komunikacijske opreme i audio-video opreme ABC centra. Ovom procedurom se želi obavijestiti sve zainteresirane gospodarske subjekte da pogledaju dokumentaciju o nabavi i ako imaju pitanja, prijedloge ili primjedbe se jave u Razvojnu agenciju.

Naime, prije pokretanja postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu roba ili usluga, javni naručitelj, odnosno u ovom slučaju Razvojna agencija Šibensko-kninske županije, obvezna je opis predmeta, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora staviti na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Nacrt Dokumentacije o nabavi s pripadajućim prilozima objavljen je na web stranicama Elektroničkog oglasnika javne nabave RH (EOJN) pod izbornikom PRETHODNA SAVJETOVANJA s datumom objave 31.07.2019.

 

Nabava, doprema, montaža, instalacija, edukacija te puštanje u rad novih nekorištenih numeričkih upravljanih alatnih strojeva

Dana 20.03.2019. na Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objavili smo prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana, odnosno do 26.03.2019.

Predmet nabave je nabava, doprema, montaža, instalacija, edukacija te puštanje u rad novih nekorištenih numeričkih upravljanih alatnih strojeva:

  • 5 osni verikalni obradni centar,
  • CNC tokarski obradni centar,
  • CNC obradni centar s 3 osi

s uključenim potrebnim steznim i reznim alatima, mjernom opremom, uređajem za mjerenje hrapavosti, radioničkim namještajem i kompresorom.

Gore navedeno se nabavlja za potrebe projekta Compete Plamet koji je financiran  iz Programa Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014 – 2020.

 

Građevinska rekonstrukcija ABC centra,

broj objave: 2018/S 0F2-0012186, objavljeno 11.05.2018.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje.

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1699607

 

Sanacija pokrova tri objekta u sklopu Poduzetničkog inkubatora u Šibeniku,

broj objave: 2018/S 0F2-0005069, objavljeno: 28.02.2018.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link "ovdje" ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=1524556

 

JEDNOSTAVNA NABAVA