Sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva Razvojna agencija u suradnji s upravnim odjelima Šibensko-kninske županije i drugim potpornim organizacijama na području Županije kontinuirano provodi aktivnosti povećanja gospodarske aktivnosti malih i srednjih poduzeća.

 

S tim ciljem Razvojna agencija:

  • sudjeluje u izradi strateških dokumenata relevantnih za razvoj poduzetništva
  • informira i educira poduzetnike o nacionalnim i europskim inicijativama, programima, natječajima i projektima
  • pruža savjete o osnivanju poduzeća i obrta, pronalaženja prostora, kadrovskog ekipiranja i suradnje sa znanstvenim institucijama
  • informira o kreditnim programima i garancijama koje Šibensko - kninska županija daje poduzetnicima u suradnji s bankama i nadležnim ministarstvima
  • savjetuje o razvoju novih proizvoda, tehnološkom razvoju, komercijalizaciji inovacija i sl.
  • organizira informativno edukativne radionice.

Razvojna agencija je do sada provela niz projekata iz područja poticanja poduzetništva financiranih  putem financijskih sredstava iz Europskih fondova. Istaknutiji projekti koje je vodila Razvojna agencija su: Infrastrukturno opremanje gospodarske zone Podi i Poduzetničkog inkubatora Mandalina, a  trenutno vodi projekt obnove i rekonstrukcije Razvojno - inovacijskog centra AluTech. Centar će djelovati kao spona između znanstvene zajednice, privatnog i javnog sektora, te će biti referentna točka za razvoj kompetencija u sektoru aluminija - industrijske grane tradicionalno zastupljene na području Županije.