Prirodne ljepote nacionalnih parkova Krka i Kornati, parkovi prirode, vrlo razveden i atraktivan akvatorij, očuvan okoliš i bogato kulturno-povijesna baština, posebice Šibenska katedrala koja se od 2000. godine nalazi na UNESCO listi svjetske kulturne baštine, svrstavaju Šibensko-kninsku županiju u sam vrh svjetskih turističkih destinacija. 

 

Usvajanjem strateškog pristupa razvoju turizma, Šibensko-kninska županija  je 2005. godine izradila "Master & Marketing plan turizma Šibensko - kninske županije" koji je definirao novi smjer turističkog razvoja. Nastavno na taj plan, trenutno je u tijeku izrada novog “Master plana turizma Šibensko-kninske županije za razdoblje do 2020.” gdje je obzirom na kompleksnost i utjecaj ekonomskih, ekoloških i socijalnih  promjena na sektor  turizma neophodna suradnja odnosno strateško planiranje i provedba aktivnosti od strane svih institucija na regionalnoj i lokalnoj razini. 

Razvojna agencija Šibensko-kninske županije ima važnu ulogu u planiranju, pripremi i provedbi projekata kojima se u turističku funkciju stavljaju neiskorištena kulturna i prirodna dobra, unaprjeđuje javna turistička infrastruktura, potiče razvoj privatnog sektora u turizmu i promovira Županija kao poželjna turistička destinacija. Uz aktivnosti koji se tiču samog strateškog planiranja, Razvojna agencija ima veliko  iskustvo rada na projektima koji potiču razvoj turizma. Valja posebice istaknuti  sljedeće projekte: “Adriatic Re.Port  - Mreža jadranskih luka ekološkog turizma”, “Turistička valorizacija kanala sv. Ante u Šibeniku”, “Završetak Memorijalnog centra Faust Vrančić”, “HERA - Održivo turističko upravljanje jadranskom baštinom”, “Razvoj turizma na rubnim područjima Nacionalnog parka Krka”), projekt COAST koji je financiran sredstvima iz GEF fonda (Globalni fond za okoliš), te sudjelovanje u izradi „Plana integralnog upravljanja obalnim područjem Šibensko-kninske županije“.