Šibensko-kninska županija posjeduje bogate prirodne resurse, te ima povoljne uvjete za bavljenje poljoprivredom, ruralnim razvojem i ruralnim turizmom. Uz vinogradarstvo/podrumarstvo, maslinarstvo, proizvodnju mediteranskog voća, povrća i eteričnog bilja, proizvodnju pršuta i pčelarstvo, u Šibensko-kninskoj županiji  postoji i duga tradicija morskog ribarstva i marikulture.  

Imajući u vidu znatna financijska sredstva Programa za ruralni razvoj Republike Hrvatske za 2014.- 2020.g., Razvojna agencija se bavim nizom aktivnosti koje imaju za cilj pružanje podrške gradovima i općinama, poduzetnicima i poljoprivrednicima kod osmišljavanja, prijave i provedbe projekata na ruralnim područjima Šibensko-kninske županije.  Sukladno navedenom Razvojna agencija provodi sljedeće aktivnosti:

  • praćenje zakonodavstva i informiranje zainteresiranih dionika o strateškim dokumentima relevantnim za ruralni razvoj i poljoprivredu
  • informiranje, savjetovanje i pružanje edukacije o mjerama i natječajima unutar programa ruralnog  razvoja RH  i programa za pomorstvo i ribarstvo za razdoblje 2014.-2020.g.
  • pružanje savjeta o mjerama iz nacionalnog programa sektora vina i nacionalnog pčelarskog programa
  • izrada i provođenje pilot projekata u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
  • provođenje aktivnosti  u sektoru agroturizma u ruralnom području
  • organizacija događaja i informiranje proizvođača i prerađivača poljoprivrednih proizvoda o sajmovima i manifestacijama u Hrvatskoj i inozemstvu
  • podrška udrugama iz poljoprivrednog sektora 
  • savjetovanje o  kreditnim programima Županije za poljoprivredu i ribarstvo.

Prilikom provođenja gore navedenih aktivnosti Razvojna agencija usko surađuje sa tijelima državne i područne uprave, te jedinicama lokalne samouprave, LAG-ovima, Agencijom za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Savjetodavnom službom, Agencijom za poljoprivredu, HOK-om, HGK-om, HPK-om i drugim stručnim službama.