U cilju što učinkovitije koordinacije i poticanja regionalnog razvoja  županijskim razvojnim agencijama je sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske dodijeljena uloga regionalnog koordinatora za područje jedinice područne (regionalne) samouprave na kojoj se nalazi. Provođenje politike regionalnog razvoja i koordinacija razvojnih aktivnosti predstavlja tako okosnicu djelovanja Razvojne agencije Šibensko-kninske županije. 

Aktivnostima na ovom području rada, Agencija želi poboljšati uvjete za jačanje konkurentnosti i realizaciju razvojnih potencijala županije, a što bi u konačnici trebalo osnažiti društveno gospodarski rast cijelog područja županije.

U svojstvu regionalnog koordinatora Agencija koordinira i potiče aktivnosti jedinica lokalne samouprave vezane uz regionalni razvoj, te sudjeluje u pripremi i provedbi razvojnih projekata od strateškog značaja za područje županije. 

Sukladno Zakonu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske Agencija:

  • koordinira i  sudjeluje u izradi županijskih razvojnih strategija i drugih strateških razvojnih dokumenata na području županije
  • koordinira izradu akcijskih planova za provedbu županijskih razvojnih strategija
  • sudjeluje u pripremi i provedbi razvojnih projekata čiji su nositelji javnopravna tijela od interesa za društveni i gospodarski razvoj županije i statističke regije te cijele Hrvatske
  • surađuje s drugim regionalnim koordinatorima radi pripreme i provedbe zajedničkih projekata

Od 2004.g. razvojna agencija Šibensko-kninske županije koordinira i izrađuje strateške razvojnih dokumenate na području Županije: 2004.g. izradila je Regionalni operativni plan; 2011.g. Razvojnu strategiju Šibensko-kninske županije za 2011.-2013., a. trenutno izrađuje Strategiju razvoja za razdoblje od 2016.do 2020.g.