Energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije predstavljaju važan aspekt lokalnog i regionalnog razvoja.

 

Ključni načini za postizanje energetski održivog razvoja su povećanje energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije čime se smanjuju štetni utjecaji na okoliš, poboljšava sigurnost opskrbe električnom energijom i ostvaruju pozitivni lokalni energetski učinci kroz otvaranje tzv. „zelenih radnih mjesta“ i smanjenje režijskih troškova naših žitelja. Razvojna agencija svoje aktivnosti temelji na Zakonu i Nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti, te je imenovana od strane Županije kao tijelo nadležno za izradu planskih dokumenata, te provedbu i praćenje aktivnosti energetske učinkovitosti. Gledajući strukturu potrošnje energije po sektorima Šibensko-kninske županije, najveća potrošnja energije je u sektorima kućanstva i prometa pa će prioritetne mjere velikim dijelom biti usmjerene na ove sektore.

Kao drugi aspekt djelovanja vezan za energetsku učinkovitost su aktivnosti i provođenje mjera na području obnovljivih izvora energije. Šibensko-kninska županija bogata je prirodnim resursima koji se trebaju adekvatno valorizirati i koristiti poštujući uvjete zaštite okoliša.

S ciljem uspostave procesa kontinuiranog i sustavnog gospodarenja energijom Razvojna agencija Šibensko-kninske županije se bavi:

  • Praćenjem potrošnje energije u objektima u vlasništvu Županije kroz ISGE, te djelovanje u slučaju povećane potrošnje ili neredovitosti unosa  
  • Provođenjem aktivnosti na realizaciji Europskih programa iz područja energetski efikasne gradnje i obnovljivih izvora energije
  • Prikupljanjem, sistematiziranjem i praćenjem relevantne legislative i programa relevantnih za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije na EU i nacionalnoj ( područnoj razini )
  • Izradom planskih dokumenata s jasno određenim provedbenim mjerama ( Godišnji plan energetske učinkovitosti )
  • Provođenjem i praćenjem provođenja mjera iz navedenih planova i izvještavanjem
  • Praćenjem nacionalnih i EU natječaja na području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, te radom na realizaciji projekata
  • Sustavnom i trajnom brigom o potrošnji energije, te primjenom načela poboljšanja energetske efikasnosti kod provođenja svojih projekata
  • Edukacijom i savjetovanjme građana Šibensko-kninske županije i ciljanih skupina o mjerama učinkovitog korištenja energije
  • Suradnjom i razmjenom iskustava s ostalim regionalnim agencijama i drugim relevantnim tijelima i odjelima na županijskoj i nacionalnoj razini