Mira Lepur, mag.međ.odn. i posl.intel.

  ravnateljica

mira.lepur@rra-sibenik.hr

 

     Željko Šimunac, mag.ing.traff.

  pomoćnik ravnateljice

zeljko.simunac@rra-sibenik.hr

 

  Ivana Bagić, struč.spec.oec.                                 

  voditeljica Odjela za financijsko-računovodstvene poslove  

ivana.bagic@rra-sibenik.hr

 

  Karmela Crnica, mag.ing.agr.                               

  voditeljica Odjela za regionalni razvoj

karmela.crnica@rra-sibenik.hr

 

   Anita Štrkalj, mag.oec.                                          

  voditeljica Odjela za pripremu projekata

anita.strkalj@rra-sibenik.hr

 

 Josip Aras, dipl.ing. el.                                            

  viši savjetnik

josip.aras@rra-sibenik.hr

 

    Marijana Baltić, struč. spec. oec.  

  viša savjetnica – otočna koordinatorica

 marijana.baltic@rra-sibenik.hr

 

   Ana Bonić, dipl.oec.

  viša savjetnica za financijsko-računovodstvene poslove  

ana.bonic@rra-sibenik.hr

 

   Grgo Bratić, dipl.oec.

  viši savjetnik

grgo.bratic@rra-sibenik.hr

 

   Sandra Bulat Lokas, mag.biol.exp.  

  viša savjetnica

sandra.bulat-lokas@rra-sibenik.hr

 

   Katarina Golubić Pauk, mag.oec.

  viša savjetnica

katarina.golubic-pauk@rra-sibenik.hr

 

   Antonio Karaga, mag.oecol. et prot.nat.                 

  viši savjetnik

antonio.karaga@rra-sibenik.hr

 

   Jasmina Krončić, mag.oec.

  viša savjetnica za javnu nabavu

jasmina.kroncic@rra-sibenik.hr

 

   Ines Latocha, univ.spec.oec.                                 

  viša savjetnica

ines.latocha@rra-sibenik.hr

 

   Ana Matas, mag.oec.

  viša savjetnica

ana.matas@rra-sibenik.hr

 

  Stipe Španja, mag.oec.   

  viši savjetnik

stipe.spanja@rra-sibenik.hr

 

  Kristina Bujas, ek.struč. radnik

  viša referentica za opće i administrativne poslove

kristina.bujas@rra-sibenik.hr

 

  Martina Skorić, ekonomistica                                   

  referentica za financijsko-računovodstvene poslove

martina.skoric@rra-sibenik.hr

 

  Zrinka Petković, bacc.admin.publ

  referentica za opće i administrativne poslove

zrinka.petkovic@rra-sibenik.hr