TEHNIČKA POMOĆ U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI – II FAZA

CILJ PROJEKTA:

Cilj projekta je povećanje korištenja sredstava EU fondova u ŠKŽ i to tako da se pruži potpora (potencijalnim) korisnicima za pripremu/provedbu projekata te ojačaju opći kapaciteti lokalne i područne (regionalne) samouprave za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova kroz jačanje kapaciteta regionalnog koordinatora JURA ŠKŽ.

Provedbom projekta pružit će se stručna tehnička pomoć javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja Šibensko-kninske županije kojima su osnivači Republika Hrvatska i/ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te će se ojačati njihovi kapaciteti za planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova, sve u smislu kvalitetne i adekvatne pripreme za naredno EU programsko razdoblje, podržavajući pripremu akata strateškog planiranja te identificiranje, registriranje i pripremu razvojnih projekata Šibensko-kninske županije u cjelini. Ujedno, ojačat će se i vlastiti kapaciteti regionalnog koordinatora Javne ustanove Razvojna agencija Šibensko-kninske županije za koordinaciju i poticanje regionalnog razvoja Šibensko-kninske županije.

Projekt je nastavak iznimno uspješnog projekta "Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji" završenog u travnju 2019. godine.

AKTIVNOSTI:

1.Tehnička pomoć za pripremu i provedbu projekata te jačanje kapaciteta JLP(R)S i regionalnog koordinatora JURA ŠKŽ za adekvatno planiranje i provedbu mjera usmjerenih na korištenje sredstava EU fondova;

2. Upravljanje projektom;

3. Promidžba i vidljivost.

STATUS i TRAJANJE:

U provedbi (od 01.06.2019. – 31.12.2023.)

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta 13.925.466,66 kn, EU financira 85% iznosa ili 11.836.646,64 kn.

ULOGA JURA ŠKŽ:

Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije prijavila je projekt "Tehnička pomoć u Šibensko-kninskoj županiji-II faza" na Poziv MRRFEU na iskaz interesa regionalnim koordinatorima za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Prioritetne osi 10 - Tehnička pomoć Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, te je kao regionalni koordinator za područje Šibensko-kninske županije nositelj projekta za provedbu projektnih aktivnosti.

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020./Europski fond za regionalni razvoj (ERDF).

 

TEHNIČKA POMOĆ U ŠIBENSKO-KNINSKOJ ŽUPANIJI – II FAZA

 

Novosti iz projekta

Copyright © 2012-2023 • Razvojna agencija Šibensko-kninske županije • Sva prava pridržana • Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja