CILJ PROJEKTA:

Cilj projekta bio je razvoj vještina i usvajanje specifičnih znanja o poduzetništvu, razvijanje pozitivnog stava prema poduzetništvu i razvoj poduzetničke kulture u Šibensko-kninskoj županiji.

AKTIVNOSTI:

Pružanje stručne i savjetodavne pomoći poduzetnicima, organizacija edukacija za poduzetnike i sudjelovanje u radu klastera.

STATUS i TRAJANJE:

Završen. (rujan 2013. –  lipanj 2014.)

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta je 134.000,00 HRK, od čega je MINPO sudjelovalo sa 100.000,00 HRK.

ULOGA RA:

Razvojna agencija je bila nositelj projekta.

PROGRAM / IZVOR FINANCIRANJA:

Poduzetnički Impuls 2013., Mjera C, Aktivnost C3.

MINPO – Ministarstvo poduzetništva i obrta