NAZIV PROJEKTA:

Podijeljeno upravljanje održivog ribarstva i akvakulture kao sredstvo za zaštitu morskih resursa u Jadranu – ARGOS

CILJ PROJEKTA:

Promicanje i primjena zajedničkog integriranog pristupa u zaštiti morskih resursa i očuvanju kvalitete Jadranskog mora putem institucionalnih i operativnih aktivnosti koje su usmjerene na izravno i neizravno smanjenje ljudskog utjecaja na ribarstvo i akvakulturu.

AKTIVNOSTI:

 • Upravljanje projektom
 • Uspostava zajedničkog okvira za upravljanje ribarstvom i akvakulturom
 • Umrežavanje ključnih dionika uspoređivanjem i integriranjem postojećih baza podataka kako bi se poboljšala dostupnost istih za planiranje aktivnosti na lokalnoj i regionalnoj razini

Uspostava prekogranične suradnje kao okvira za provođenje aktivnosti osposobljavanja i obrazovanja usmjerenih na subjekte u ribarstvu i akvakulturi, te opremanje i uspostavu centara

STATUS I TRAJANJE:

Trajanje projekta je 33 mjeseca.

U provedbi od 01.04.2020. – 30.06.2023. godine

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta 5.725.155,00 EUR dok je iznos sufinanciranja iz EU fondova 4.866.381,75 EUR, odnosno 85%.

Budžet Razvojne agencije: 308.700,00 EUR

Sufinanciranje Razvojne agencije: 46.305,00 EUR

PARTNERI NA PROJEKTU:

Hrvatski partneri:

 • Istarska županija
 • Primorsko – goranska županija
 • Zadarska županija
 • Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko – kninske županije
 • Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko – dalmatinske županije
 • Dubrovačko – neretvanska županija
 • Institut za oceanografiju i ribarstvo IZOR (Split)
 • Ministarstvo poljoprivrede RH

Talijanski partneri: 

 • Autonomna regija Friuli Venezia Giulia
 • Regija Veneto
 • Regija Emilia – Romagna
 • Regija Marche
 • Regija MOlise
 • Regija Apulia
 • Nacionalno vijeće za istraživanje – Institut za biološke resurse i morske tehnologije (CNR – IRBIM, Ancona)
 • Talijansko Ministarstvo poljoprivrede, prehrambene i šumske politike

PROGRAM/IZVOR FINANCIRANJA:

Interreg Italija – Hrvatska – strategic project 2019.

Link na službenu web stranicu projekta: https://www.italy-croatia.eu/web/argos

 

Project: ShARed GOvernance of Sustainable fisheries and aquaculture activities as leverage to protect marine resources in the Adriatic Sea

Acronym: ARGOS

Programme: Interreg V-A Italy-Croatia CBC Programme

Duration: 01 April 2020 – 30 June 2023

Budget: 5.725.155 EUR

Funding: 85% by the European Regional Development Fund

Lead Partner: Autonomous region of Friuli Venezia Giulia

Project Partners: 

CROATIAN PARTNERS
• Region of Istria
• County of Primorje and Gorki Kotar
• Zadar County
• Public Institution Development Agency of Šibenik-Knin County
• Public Institution RERA SD for Coordination andDevelopment of Split-Dalmatia County
• Dubrovnik-Neretva County
• Institute of Oceanography and Fisheries – IOF (Split)
• Croatian Ministery of Agriculture – Associate Partner (Zagreb)
ITALIAN PARTNERS
• Autonomous Region of Friuli Venezia Giulia
• Veneto Region
• Emilia-Romagna Region
• Marche Region
• Molise Region
• Apulia Region
• National Research Council – Institute for Biological Resources and Marine Biotechnologies (CNRIRBIM) – Headquarter of Ancona
• Italian Ministry of Agriculture, Food and Forestry policies MIPAAF – Associate Partner (Rome)
Official website of the project:  https://www.italy-croatia.eu/web/argos