Novosti

Naše djelatnosti

Plan razvoja

izrada plana razvoja, provedbenog programa i drugih strateških i razvojnih dokumenata za područje županije

Stručna pomoć

pruža stručnu pomoć u pripremi i provedbi programa potpore javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja svoje županije kojima su osnivači Republika Hrvatska ili županija

Praćenje stanja

provjeravanje i praćenje stanja projekata svih korisnika s područja županije u središnjem elektroničkom registru razvojnih projekata

Suradnja

surađivanje s Ministarstvom

i svim ostalim relevantnim dionicima na poslovima strateškog planiranja

i upravljanja razvojem za područje Šibensko-kninske županije

Registriranje

upisivanje razvojnih projekata od značaja za razvoj županije u središnji elektronički registar razvojnih projekata

Savjetovanje

obavljanje stručnih i savjetodavnih poslova u vezi s provedbom županijske razvojne strategije i ostalih strateških, razvojnih i provedbenih dokumenata za područje županije

Aktivni natječaji