Status: otvoren od 17. svibnja 2022. godine

Prihvatljivi prijavitelji:

  • Pravne osobe (privatne ili javne);
  • Organizacije koje su registrirane u EU zemlji.

Rok za prijavu na natječaj: do 22. rujna 2022. godine.

Vrijednost potpore: ukupna vrijednost Poziva iznosi 2.500.000 EUR. Pozivom se očekuje financiranje 2 projekta. Maksimalna vrijednost projekta trebala bi se kretati od 1.000.000 do 1.250.000 EUR.

Opis: ovim Pozivom žele se ostvariti sljedeći ciljevi:

1. povećati sudjelovanje i zastupljenost žena u različitim sektorima održive plave ekonomije;

2. povećati znanje i prikupiti podatke o doprinosu žena u održivom plavom gospodarstvu kako bi se učinkovito poticala i uključivala ravnopravnost spolova;

3. promicati ravnopravnost spolova u održivom plavom gospodarstvu (npr. suzbijanje rodnih stereotipa, svjesne i nesvjesne pristranosti, promicanje jednakih plaća, rješavanje loših radnih uvjeta, itd.)

4. promicati žensko vodstvo, poduzetništvo i sudjelovanje u strukturama upravljanja.

Više informacija o natječaju možete pronaći na poveznici.