Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)

Područja: Malo i srednje poduzetništvo

Tip natječaja: Otvoreni poziv

Status: Otvoren

Datum objave: 29.07.2019 16:43:24

Datum početka zaprimanja projektnih prijava: 16.08.2019 11:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava: 16.10.2019 11:00:00

Svrha ovog Poziva: Osiguravanje potpore osnivanju novih poduzeća, olakšavanju poslovanja aktivnih poduzeća i jačanju institucija koje pružaju potporu poduzetnicima kako bi se doprinijelo stvaranju povoljnijeg okruženja za rast i razvoj poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

Predmet ovog Poziva: Pružanje usluga informiranja za MSP-ove, a kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima, vještinama i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja.

Ukupna bespovratna sredstava: 22.800.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 600.000,00 kn

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva: Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici, Trgovačka društva čiji su osnivači javnopravna tijela

Sažetak: Ovim Pozivom želi se potaknuti pružanje usluga za MSP–ove, a kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima, vještinama i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja. Svrha Poziva je osiguravanje potpore osnivanju novih poduzeća, olakšavanju poslovanja aktivnih poduzeća i jačanju institucija koje pružaju potporu poduzetnicima kako bi se doprinijelo stvaranju povoljnijeg okruženja za rast i razvoj poduzetništva u Republici Hrvatskoj.

Dodijeljenim bespovratnim sredstvima sufinancirat će se projektne aktivnosti informiranje MSP-ova na području djelovanja PPI, nadogradnja postojećih web-stranica PPI te povezivanje subjekata na području djelovanja PPI.

Prihvatljivi prijavitelji: PPI-jevi  koji su do 31.12.2018. godine upisani i javno objavljeni u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture (razvojne agencije, poduzetnički centri, poslovni inkubatori, poduzetnički akceleratori) te slobodne zoname osnovane temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske sukladno odredbama zakona kojim se regulira osnivanje, upravljanje i poslovanje slobodnih zona u Republici Hrvatskoj

 

  •   OBAVIJEST JE ISTEKLA
  •   OBJAVLJENO: 29.07.2019, 10:04h
  •   TRAJANJE: 16.10.2019, 10:04h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja