Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza III

Status: Otvoren od 21. srpnja 2020. godine.

Prihvatljivost prijavitelja: Prijavitelj može biti pravna osoba sa sljedećim pravnim statusom:

 • Udruga;
 • Savez;
 • Zajednica;
 • Mreža;
 • Koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga.

Rok za prijavu na natječaj: Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje projektnih prijedloga u sklopu pojedine skupine ističe danom donošenja odluke o financiranju za posljednji projektni prijedlog koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva unutar pojedine skupine ili najkasnije do 30. lipnja 2021. godine.

Vrijednost potpore: Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 150.000.000,00 HRK. Stopa sufinanciranja iznosi 100% ukupnih prihvatljivih troškova od kojih 85% predstavljaju sredstva Europske unije, a 15% predstavljaju sredstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

Kratki opis natječaja: Opći cilj poziva je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguravanje pružanja i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, komunikacijskog posrednika i videćeg pratitelja.

Postoje 3 ciljne skupine unutar projekta:

 1. Odrasle osobe s najtežim stupnjem tjelesnog oštećenja i odrasle osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjima, starije od 18 godina;
 2. Odrasle gluhe i/ili gluhoslijepe osobe, starije od 18 godina;
 3. Odrasle slijepe osobe, starije od 18 godina.

Više informacija o natječaju možete pronaći na linku: https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/razvoj-usluge-osobne-asistencije-za-osobe-s-invaliditetom-faza-iii/

 

 •   AKTIVNA OBAVIJEST
 •   OBJAVLJENO: 21.07.2020, 09:04h
 •   TRAJANJE: 30.06.2021, 09:04h
 •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja