Status: u najavi                                                                                                                                               

Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Razvojne agencije, Poduzetnički inkubatori                                                                                                               

Rok za prijavu na natječaj: -                                                                                                                                     

Vrijednost potpore: od 500.000 – 5.000.000 kuna za opremanje, odnosno 1.500.000 – 15.000.000 kuna za izgradnju.                                                        

Kratki opis natječaja: ulaganje u poslovnu infrastrukturu i povezane napredne poslovne usluge, s ciljem poboljšanja kvalitete takve infrastrukture i usluga, a kako bi se privukla ulaganja i stvarale mogućnosti za otvaranje novih radnih mjesta u malim i srednjim poduzećima.