Status: otvoren od 3. prosinca 2015.

Prijavitelji: Fizičke i pravne osobe upisane u Vinogradarski registar, Javna tijela utemeljena zakonom koja predstavljaju proizvođače vina, Udruge proizvođača vina i zadružni savezi

Rok za prijave za natječaj: od 3. prosinca 2015. do 31. prosinca 2015.

Vrijednost potpore: do 200.000 EUR ukupno prihvatljivih troškova ( 80% )

Kratki opis natječaja: Potiče se povećanje promidžbe hrvatskih vina na tržištima trećih zemalja, a time i povećanje prodaje hrvatskih vina na tim tržištima. Mjera uključuje brojne promotivne aktivnosti u cilju pronalaženja novih potrošača, povećanja imidža, prepoznatljivosti, prodaje i potrošnje hrvatskih vina.

Promidžba na tržištima trećih zemalja odnosi se na vina sa zaštićenom oznakom izvornosti, zaštićenom oznakom zemljopisnog podrijetla i vina s naznakom sorte vinove loze proizvedena u Hrvatskoj.