Program sufinanciranja provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini

Status: otvoren od 16. siječnja 2021.

Prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (samo za svoje ime i za svoj račun) i ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Rok za prijave na natječaj: od 16. siječnja 2021. do 31. svibnja 2021.

Vrijednost potpore: Udio sredstava Programa sufinanciranja učešća Korisnika u provedbi EU projekata određuje se u visini do 50 % od vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora. 

Neovisno o Korisniku i području provedbe EU projekta:

  • minimalna vrijednost zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta po pojedinačnom EU projektu ne smije biti manja od 250.000,00 kuna
  • maksimalna vrijednost zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta po pojedinačnom EU projektu u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. - 2020. može iznositi 10.000.000,00 kuna, ali ne više od 50% od iznosa vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora.
  • maksimalna vrijednost zahtjeva za sufinanciranje provedbe EU projekta po pojedinačnom EU projektu za projekte u okviru Švicarsko-hrvatskog programa suradnje i Financijskog mehanizma EGP i Kraljevine Norveške može iznositi 1.000.000,00 kuna, ali ne više od 50% od iznosa vlastitog učešća u prihvatljivim troškovima koje je Korisnik dužan osigurati iz vlastitih izvora.

Kratki opis natječaja: Predmet ovog Programa je dodjela sredstava za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini korisnicima koji imaju sklopljen ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu EU projekta i projekata financiranih u sklopu Švicarsko-hrvatskog programa suradnje te Financijskih mehanizama EGP i Kraljevine Norveške. Sredstva Programa dodjeljuju se isključivo radi sufinanciranja prihvatljivih troškova koje je Korisnik na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće Korisnika) u provedbi EU projekta, vodeći pri tome računa o poštivanju načela izbjegavanja dvostrukog financiranja. Pravo na sufinanciranje učešća Korisnik ostvaruje samo za prihvatljive troškove vlastitog učešća u EU projektu odobrene nakon 1. siječnja 2015. od relevantnog tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj nadležnog za kontrolu prihvatljivosti izdataka u okviru Ugovora o EU projektu.

Više na linku

  •   AKTIVNA OBAVIJEST
  •   OBJAVLJENO: 16.01.2021, 11:17h
  •   TRAJANJE: 31.05.2021, 11:17h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja