Status: otvoren od 30. prosinca 2021.

Predmet natječaja: cilj je pripremiti zalihu zrelih projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije. Svrha ovoga Poziva je pružiti podršku nositeljima projekata u području digitalne transformacije i zelene tranzicije za pripremu projektno-tehničke dokumentacije kako bi se stvorili preduvjeti za brzi početak implementacije i/ili fizičke realizacije tih projekata.

Prihvatljivi prijavitelji: Da bi bio prihvatljiv, prijavitelj i partner mora biti obveznik primjene Zakona o javnoj nabavi. Pojedini prihvatljivi prijavitelj može podnijeti najviše dva projektna prijedloga. Prihvatljivi prijavitelji i partneri za ovaj Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava su:

- jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;

- javne ustanove čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;

- pravne osobe s javnim ovlastima čiji su (su)osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prihvatljivi troškovi: Prihvatljivi troškovi odnose se isključivo na troškove usluga za pripremu projektno-tehničke dokumentacije projekta koji potpada pod prihvatljivo područje intervencije. 

Iznosi sufinanciranja: Ukupno raspoloživa bespovratna sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznose 160.000.000,00 kuna. Iznosi potpore su od minimalnih 400.000,00kn do maksimalnih 2.500.000,00 kn po projektu uz maksimalnosufinanciranje do 90% iznosa ukupnih prihvatljivih troškova.

Rok za prijavu: Projektni prijedlozi moraju biti dostavljeni najkasnije do 28. veljače 2022. godine do 16:00 sati. Trenutkom prijave smatra se točan sat i datum slanja elektroničke poruke kojom je na adresu e-pošte tehnicka.pomoc@mrrfeu.hr dostavljen projektni prijedlog. U okviru ovoga Poziva, razdoblje prihvatljivosti izdataka može započeti najranije 01. ožujka 2020. godine i može trajati najduže do 30. lipnja 2025. godine. 

Više informacija te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.