Poziv na prijavu malih projekata

Status: otvoren od 31. ožujka 2021. godine

Prihvatljivost prijavitelja: U okviru ovog Poziva prihvatljivi prijavitelji su organizacije civilnog društva (OCD-i) osnovane i registrirane u Republici Hrvatskoj, obuhvaćene sljedećom definicijom: "Neprofitna dobrovoljna organizacija osnovana kao pravna osoba s nekomercijalnom svrhom, neovisna od lokalne, regionalne ili nacionalne uprave, javnih tijela, političkih stranaka i komercijalnih organizacija. Vjerske institucije te političke stranke ne smatraju se organizacijama civilnoga društva".

Rok za prijavu na natječaj:  do 31. svibnja 2021. godine.

Vrijednost potpore: Raspoloživ iznos za financijske podrške u okviru ovog Poziva iznosi 315.000 eura.

Zatraženi iznos financijske podrške mora biti između najvišeg i najnižeg iznosa podrške od 5.000 do 15.000 eura.

Stopa financiranja u okviru ovog Poziva iznosi 100% prihvatljivih troškova projekta.

Kratki opis natječaja: U okviru ovog Poziva prihvatljivi su samo oni prijedlozi projekata koji doprinose postizanju pozitivnih društvenih promjena u jednom od prioritetnih programskih područja podrške Fonda:

• demokracija, aktivno građanstvo, dobro upravljanje i transparentnost;

• ljudska prava i jednako postupanje kroz prevenciju diskriminacije na temelju rase ili etničkog podrijetla, religije ili uvjerenja, spola, roda, invaliditeta, dobi, seksualne orijentacije ili rodnog identiteta;

• socijalna pravda i društveno uključivanje ranjivih skupina;

• rodna ravnopravnost i prevencija rodno uvjetovanog nasilja;

• okoliš i klimatske promjene.

 

Više informacija o natječaju možete pronaći na linku: https://acfcroatia.hr/mali-projekti/

 

  •   AKTIVNA OBAVIJEST
  •   OBJAVLJENO: 31.03.2021, 14:50h
  •   TRAJANJE: 31.05.2021, 14:50h
  •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja