Status: otvoren od 14.04.2022.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • LDC projekt kao lokalna infrastruktura prihvatljivi prijavitelji su:

- jedinica/e područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu JRS), ili

- trgovačko društvo osnovano od strane i u 100%-tnom vlasništvu JRS u okviru kojeg će se provoditi projekt izgradnje i opremanja LDC-a.

 • LDC projekt proizvođačke organizacije i partnera prihvatljivi partneri su:

1. u slučaju proizvođačka/e organizacija/e kao samostalnog investitora, koji može osigurati financiranje projekta, prihvatljivim prijaviteljem smatrat će se priznata proizvođačka organizacija kao dioničko društvo ili društvo s ograničenom odgovornošću ili zadruga;

2. u slučajevima:

− proizvođačka/e organizacija/e i JRS i/ ili jedinice lokalne samouprave (u daljnjem tekstu JLS), kao investitori u zajedničkom projektu

− proizvođačka/e organizacija/e i drugi poduzetnik/poduzetnici, kao investitori u zajedničkom projektu ili

− proizvođačka/e organizacija/e i JRS i/ili JLS i drugi poduzetnik/poduzetnici, kao investitori u zajedničkom projektu prihvatljivim prijaviteljem smatrat će se trgovačko društvo u okviru kojeg će se provoditi projekt, a osnovano od strane svih partnera u projektu, pod uvjetom da je društvenim ugovorom razriješeno pitanje participacije pojedinog partnera u vlasništvu društva u okviru kojeg će se provoditi projekt izgradnje i opremanja LDC-a.

Prihvatljive aktivnosti:

 • ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja imaju za cilj izgradnju i opremanje LDC-a za voće i povrće, u svrhu pružanja novih i/ili kvalitetnijih usluga poljoprivrednim proizvođačima uključujući ishođenje potrebnih dozvola;
 • aktivnosti vođenja projekta, nadzora i konzaltinga;
 • aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Iznos i udio potpore

 • Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva je 610.000.000,00 HRK.
 • Za LDC projekte lokalne infrastrukture najviši mogući udio bespovratnih sredstava iz NPOO-a po projektu iznosi do 70% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova pojedinog odobrenog projekta, a najviši mogući iznos bespovratnih sredstava za pojedini odobreni projekt iznosi 10.000.000,00 EUR, pri čemu ukupni troškovi projekta ne smiju prelaziti 20.000.000,00 EUR.
 • Za LDC projekte proizvođačkih organizacija i partnera najviši mogući udio bespovratnih sredstava po projektu iznosi do 70 % od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova pojedinog odobrenog projekta, a najviši mogući iznos bespovratnih sredstava za pojedini odobreni projekt iznosi 15.000.000,00 EUR.

Rok za prijavu projektnog prijedloga

 • Projektni prijedlog podnosi se isključivo putem sustava eNPOO, ispunjavanjem i podnošenjem Prijavnog obrasca.
 • Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 25. travnja 2022., dok je Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno najranije od 30. travnja 2022.
 • Poziv se zatvara u trenutku iskorištenja financijske alokacije Poziva, a najkasnije do 31. ožujka 2023.

Upute  za prijavitelje i ostalu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na stranici Ministarstva poljoprivrede: link.