Podrška socijalnog dijaloga

Puni naziv: Podrška socijalnog dijaloga (Program SOCLP - Social Prerogative and Specific Competencies Lines)

Status: otvoren od 27. travnja 2021.

Prijavitelji:

Da bi ispunjavali uvjete, podnositelji zahtjeva moraju:

 • biti pravne osobe (javna ili privatna tijela);
 • biti osnovani i registrirani u nekoj od zemalja država članica EU (uključujući prekooceanske zemlje i teritorije (OCT) te zemalja izvan EU (Albanija, sjeverna Makedonija, Crna Gora, Srbija i Turska)
 • partnerske organizacije za pružanje socijalnih usluga bez pravne osobnosti također mogu biti prijavitelji;

Rok za prijave na natječaj: od 27. travnja 2021. do 30. lipnja 2021.

Vrijednost potpore: Ukupan proračun poziva iznosi 15 370 000 EUR. Očekuje se da će se proračuni projekata kretati između 150 000 i 650 000 EUR po projektu, no moguće je podnijeti prijedloge za projekte koji traže i druge iznose. Očekuje se financiranje između 25 i 40 prijedloga.

Prihvatljive aktivnosti:

Prihvatljive aktivnosti su one koje se bave sljedećim temama:

 • zapošljavanje, socijalni i ekonomski izazovi identificirani u Europskom stupu socijalnih prava i drugim ključnim dokumentima Komisije, poput „Europskog zelenog plana“ i „Jaka socijalna Europa za pravednu tranziciju”;
 • aktivnosti - temeljene na suradnji između više industrija na razini EU i nacionalnih socijalnih partnera s ciljem jačanja kapaciteta, ako su u velikoj mjeri pod utjecajem posljedica COVID-19 krize koja je stvorila izvanredni izazovi za socijalni dijalog.
 • prilagodba socijalnog dijaloga, posebno kolektivnog pregovaranja, kako bi promijenili povezane izazove u zapošljavanju i poslu, kao što su:
  • rješavanje problema zapošljavanja, socijalnih i ekonomskih posljedica COVID-19 krize te posebna uloga socijalnih partnera u tom pogledu
  • modernizacija tržišta rada, otvaranje i pronalaženje novih radnih mjesta; zapošljavanje u malim i srednjim poduzećima
  • socijalni dijalog i novi oblici rada;
  • kvaliteta rada, predviđanje, priprema i upravljanje promjenama i restrukturiranje;
  • digitalizacija (uključujući umjetnu inteligenciju);
  • održivost, uključujući okolišnu i međunarodnu dimenziju; (unutar EU) mobilnost radne snage, migracije, zapošljavanje mladih, zdravlje i sigurnost na radu, modernizacija sustava socijalne zaštite;
 • izgradnja i jačanje kapaciteta organizacija socijalnih partnera.

 

Napomena: Cilj ovog poziva jest doprinijeti promicanju socijalnog dijaloga na međusektorskoj i sektorskoj razini, razvoju europskog socijalnog dijaloga te izgradnji i jačanju kapaciteta nacionalnih socijalnih partnera, posebno nakon COVID-19 krize.

Poveznica na natječaj

 •   AKTIVNA OBAVIJEST
 •   OBJAVLJENO: 27.04.2021, 09:24h
 •   TRAJANJE: 30.06.2021, 09:24h
 •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja