Status: Natječaj u najavi

Prijavitelji: Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Ustanove

Vrijednost potpore: Ukupna vrijednost raspoloživih bespovratnih sredstava iznosi 27.000.000 kuna.

Kratki opis natječaja: povećanje broja studenata sa stečenim praktičnim znanjima i vještinama za rješavanje konkretnih društvenih problema i razvoj zajednice, osnažiti stručne, analitičke i zagovaračke kapacitete organizacija civilnog društva kroz suradnju s visokoobrazovnim ustanovama, uspostaviti održive programe društveno korisnog učenja na visokoobrazovnim  ustanovama kao dio sustavnog pristupa jačanju društvene odgovornosti nastavnika i studenata.