Predmet i svrha poziva:  Svrha Programa je dodjela bespovratnih sredstava s ciljem povećanja konkurentnosti proizvoda i usluga zadruga, njihovu prepoznatljivost, produktivnost i inovativnost uz primjenu novih tehnologija i inovacija, pozicioniranje zadruga na tržištu radi postizanja boljih poslovnih rezultata te otvaranje novih radnih mjesta u zadrugama i zadržavanje postojećih.

Prihvatljivi prijavitelji:  Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa su subjekti malog gospodarstva koji su registrirani kao zadruge.

Iznosi sufinanciranja:  Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna. Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 100.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost Programa je 2.000.000,00 kuna.

Trajanje poziva:  Prijave se zaprimaju isključivo od 13. 6. do 13. 7. 2022. godine.

Otvoreni javni poziv je otvoren do 13. 7. 2022. godine.

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 13. 6. 2022. godine na adresu:

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA

Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj zadružnog poduzetništva“ za 2022. godinu

Ulica grada Vukovara 78

10000 ZAGREB

Više informacija na poveznici.