Status: otvoren od 01. srpnja 2022.

Prihvatljivi prijavitelji:

  1. fizičke i pravne osobe (mikro, mala, srednja i velika poduzeća kako su definirana Uredbom Komisije i uvjetima Natječaja) koje imaju odobren objekt kojim su registrirane za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru koja je predmet ulaganja u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (17. lipnja 2022.) u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla ili,
  2. fizičke i pravne osobe (mikro, mala, srednja i velika poduzeća kako su definirana Uredbom Komisije i uvjetima Natječaja) koje nemaju odobren objekt (nisu registrirane) za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru, ali su upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave Nacrta natječaja na e-savjetovanju (17. lipnja 2022.) pod uvjetom da najkasnije u trenutku podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu imaju odobren objekt za preradu poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovoru u odgovarajućim registrima objekata za poslovanje s hranom životinjskog podrijetla.

Prihvatljivi troškovi:

  • Objekt male klaonice s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom (Građenje/rekonstrukcija, pokretne klaonice)
  • Strojevi i oprema za male klaonice
  • Objekti za obradu otpadnih voda, filtriranje zraka i rashladne sustave s pripadajućom unutarnjom i vanjskom infrastrukturom za male klaonice (Građenje/rekonstrukcija, opremanje)
  • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta (do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova)
  • Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. Uredbe (EU) br. 1305/2013
  • Opći troškovi (troškovi pripreme poslovnog plana, troškovi pripreme dokumentacije, troškovi projektno - tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora)
  • Nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa, kupnja prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova, ostali nematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem)

Iznos potpore: ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju iznosi 20.000.000,00 HRK. Visina javne potpore po projektu iznosi od 15.000 EUR do 200.000 EUR. Intenzitet javne potpore iznosi do 50%.

Rok za prijavu projektnog prijedloga je od 6. rujna 2022. godine od 12:00 sati do 8. studenoga 2022. godine do 12:00 sati.

Upute za prijavitelje i ostalu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.