Status: otvoren od 14. travnja 2023.

Predmet i svrha poziva: predmet Javnog poziva za neposredno sufinanciranje radnih podloga za izradu programa ublažavanja, prilagodbe klimatskim promjenama i zaštite ozonskog sloja (Program) ili radnih podloga za izradu akcijskih planova energetski održivog razvoja i prilagodbe klimatskim promjenama (SECAP) i/ili izvješća o njihovoj provedbi je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja izrade navedenih dokumenata jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Cilj ovog Javnog poziva je putem sufinanciranja omogućiti izradu programa ili SECAP-a (i/ili izvješća o njihovoj provedbi), odnosno omogućiti izradu ocjene utjecaja ranjivosti i rizika na klimatske promjene što je preduvjet za definiranje odgovarajućih mjera prilagodbe i niskougljičnog razvoja.

Svrha Javnog poziva je potaknuti i dati podršku lokalnoj i regionalnoj samoupravi da prihvati klimatske ciljeve smanjenja emisija stakleničkih plinova, prilagodbe klimatskim promjenama te da sagleda njihov utjecaj i ocijeni stupanj ranjivosti i rizika za ključne sektore.

Prihvatljivi prijavitelji: pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Iznosi sufinanciranja: bespovratna sredstva pomoći dodjeljuju se u iznosu najviše do 15.000,00 € s intenzitetom:

  • do 80% opravdanih troškova radova za lokacije na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • do 60% opravdanih troškova radova za lokacije na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava po ovom Javnom pozivu iznosi 300.000,00 €.

Opravdani troškovi: prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su izrada radnih podloga za:

  1. Programe ili SECAP-e i/ili
  2. Izvješća o provedbi Programa ili SECAP-a.

Opravdani trošak predstavlja neophodan i stvaran izdatak koji je nastao nabavom usluga, koji je priznat od strane Fonda nakon provjere dokumentacije koja predstavlja temelj za isplatu, a dostavljena je od strane korisnika.

Sredstva pomoći će se isplaćivati samo za opravdane troškove ukupne vrijednosti ulaganja nastale nakon podnošenja prijave na ovaj Javni poziv. Vrijeme nastanka troškova utvrđuje se datumom izdavanja računa.

Po ovom Pozivu može se dostaviti jedna (1) prijava za sufinanciranje, a koja može sadržavati nabavu komunalne opreme i/ili uređaja i/ili aktivnosti i usluge u svrhu provedbe projekta edukacije stanovništva šireg područja.

Trajanje poziva: sredstva Fonda sukladno ovom Javnom pozivu dodjeljuju se do 31. prosinca 2023. godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Više informacija te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.