Status: otvoren od 14. travnja 2023.

Predmet Poziva: predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje aktivnosti koje doprinose edukaciji i informiranju javnosti.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prihvatljivi i opravdani troškovi

 • opravdani trošak predstavlja neophodan i stvaran izdatak u svrhu nabave usluge provedbe izobrazno-informativnih aktivnosti i to:
  • trošak vanjskih suradnika koji će raditi na provedbi izobrazno-informativnih aktivnosti ili edukacije sa svim pripadajućim porezima i doprinosima
  • trošak smještaja i putnih naloga vanjskih suradnika (predavača) ukoliko dolaze iz drugih općina/gradova
  • trošak najma prostora za održavanje radionica i drugih edukativnih tematskih događanja
  • trošak tiskanog i drugog edukativno-promotivnog materijala
  • trošak potrošnog materijala za organizaciju radionica i drugih edukativnih tematskih radionica
  • troškovi najma opreme i usluga neophodnih za održavanje izobrazno- informativnih usluga, edukacija i drugih edukativnih događanja
  • trošak interaktivnih aplikacija za pametne telefone, e-modula, animacija i sličnih multimedijskih uradaka
  • trošak objave u tiskanim ili elektroničkim medijima
  • trošak izrade ili dorade web stranice u dijelu koja se odnosi na izobrazno-informativne aktivnosti,
  • trošak komunikacije putem društvenih mreža,
  • priprema i izrada informativno-edukativnih sadržaja za strane turiste, što uključuje i prijevod na strane jezike,
  • ostali neophodni troškovi za provedbu informativno-izobraznih aktivnosti (isto može uključivati priprema i tisak materijala na Brailleovom pismu, tumač znakovnog jezika za gluhe osobe i dr.)
 • oni koji su nastali najranije na dan početka razdoblja prihvatljivosti troškova iz točke IX. ovog Javnog poziva
 • PDV se smatra opravdanim troškom ako se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju

Iznosi sufinanciranja: prijavitelj može ostvariti sredstva Fonda u visini do 15.000,00 €, ali ne više od postotnog udjela koji je propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu dodjeljivanja sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost te kriterijima i mjerilima za ocjenjivanje zahtjeva za dodjeljivanje sredstava Fonda i to:

 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:
  • projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske
 • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:
  • projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka
 • do 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o:
  • projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske

Rok za prijavu: počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine.

Više informacija o objavljenom Pozivu možete pronaći na poveznici.