Predmet Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu iz Programa u 2022. godini za slijedeće potpore:

  • Mjera l. Dodatno financiranje uzgoja uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina namijenjenih za proizvodnju mlijeka,
  • Mjera 2. Dodatno financiranje kupovine uzgojno valjanih rasplodnih junica mliječnih i kombiniranih pasmina namijenjenih za proizvodnju mlijeka,
  • Mjera 3. Sufinanciranje troškova sakupljanja i prijevoza mlijeka.

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice područne (regionalne) samouprave koje:

  • su dobile suglasnost od Ministarstva poljoprivrede na provedbu programa jedinica područne (regionalne) samouprave do 31. svibnja 2022. godine,
  • podnesu Zahtjev za dodjelu potpore,
  • dostave obveznu dokumentaciju sukladno uvjetima Programa i Javnog poziva,
  • nemaju nereguliranih dugovanja s osnova javnih davanja.

Iznos potpore: Intenzitet potpore prema mjerama Programa temelji se na indeksu razvijenosti jedinica područne (regionalne) samouprave u skladu s odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti. Maksimalni iznos potpore za pojedinačni Zahtjev po prihvatljivom korisniku iznosi 500.000,00 kuna.

Rok za prijavu projektnog prijedloga je do 31. listopada 2022. godine.

 

Upute za prijavitelje i ostalu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.