Status: otvoren od 20.09.2022. godine

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva:

 • jedinice lokalne samouprave na području Šibensko-kninske županije, a koje prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti pripadaju ispodprosječno rangiranim jedinicama lokalne samouprave:
  • I. skupina,
  • II. skupina,
  • III. skupina,
  • IV. skupina.

Prihvatljive aktivnosti: troškovi izrade sljedeće dokumentacije:

 • studija izvodljivosti;
 • analiza troškova i koristi;
 • studija utjecaja na okoliš ili elaborat ocjene o potrebi utjecaja na okoliš;
 • podloge i/ili dokumenti vezano uz imovinsko-pravne odnose,
 • tehničke dokumentacije (idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt, projekt opreme),
 • ostale dokumentacije neophodne za ishođenje potvrde glavnog projekta i/ili ishođenje građevinske dozvole.

Iznos i udio potpore

 • po pojedinačnom projektu može se sufinancirati najviše 500.000,00 HRK bez PDV-a koji je prihvatljiv trošak;
 • po korisniku se mogu podnijeti najviše 2 (dva) zahtjeva za sufinanciranje;
 • udio sufinanciranje ovisi o indeksu razvijenosti JLS-a i to:

- za podnositelje zahtjeva iz I. skupine do najviše 85% prihvatljivih troškova:

- za podnositelje zahtjeva iz II. skupine do najviše 75% prihvatljivih troškova:

- za podnositelje zahtjeva iz III. skupine do najviše 65% prihvatljivih troškova:

- za podnositelje zahtjeva iz IV. skupine do najviše 55% prihvatljivih troškova

Rok za prijavu projektnog prijedloga: Zahtjev za sufinanciranje se podnosi najkasnije u roku od 10 dana od dana objave Javnog Poziva neposredno ili putem pošte na adresu Županije sukladno Javnom pozivu.

Upute  za prijavitelje i ostalu potrebnu dokumentaciju (obrazac zahtjeva s pripadajućim prilozima) možete pronaći na poveznici.