Status: otvoren od 16. svibnja 2022. godine

Prihvatljivi prijavitelji: organizacije civilnog društva 

Prihvatljive aktivnosti: Nositelji projekta, odnosno partneri mogu zatražiti sufinanciranje za projekte za koje je potpisivanje ugovora s Ugovornim tijelom preduvjet početka provedbe projektnih aktivnosti i za projekte za koje je službena objava rezultata natječaja (a ne potpisivanje ugovora) od strane Ugovornog tijela preduvjet početka provedbe aktivnosti. Za navedene projekte ugovori moraju biti potpisani, odnosno rezultati službeno objavljeni tijekom 2022. godine ili tijekom 2021. godine (ako se aktivnosti provode najmanje šest mjeseci u 2022. godini).

Iznos potpore: Ukupna planirana vrijednost Javnog poziva u 2022. godini iznosi 7.000.000,00 kuna. Postotak sufinanciranja udjela nositelja projekta odnosno partnera, koji se može odobriti od strane Ureda za udruge za projekte ugovorene u okviru programa Europske unije i inozemnih fondova raspoloživih organizacijama civilnoga društva u Republici Hrvatskoj definiran je za svaki pojedini program i kreće se od 40% do 70%.

Rok za prijavu: do 31. listopada 2022. godine.

Upute za prijavitelje i ostalu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.