Javni poziv za neposredno sufinanciranje prijevoza otpada s otoka na otok/kopno

Status: otvoren od 5. svibnja 2021. godine

Predmet pozivaPredmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava subvencije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost davateljima javne usluge i usluge povezane s javnom uslugom za obavljanje javne usluge od općeg gospodarskog interesa za povrat dijela troškova prijevoza komunalnog otpada (miješani i glomazni otpad), biorazgradivog otpada (otpadni papir, karton te biotopad) i reciklabilnog otpada (otpadna plastika, otpadni metal, otpadno staklo i otpadni tekstil) s otoka na otok/kopno nastalih od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine.

Cilj ovog Javnog poziva je poticanje proizvođača otpada i posjednika otpada na otocima da odvojeno prikupljaju komunalni otpad kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada, smanjio udio biorazgradivog komunalnog otpada, te povećale količine odvojenog prikupljanja otpada.

Prihvatljivi prijavitelji:

Isključivo Davatelji javne usluge iz članka 31. Zakona o održivom gospodarenju otpadom

 • koji ostvaruju pravo na dodjelu sredstava potpore de minimis,
 • koji obavljaju javnu uslugu prikupljanja komunalnog otpada na otocima,
 • za koje je predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donijelo Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog otpada iz članka 30. ZOGO i Odluku o dodjeli obavljanja javne usluge iz članka 31. ZOGO,
 • obavljaju javnu uslugu koja se odnosi na prijevoz otpada morskim putem.

Opravdani troškovi: Procijenjeni i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su oni koji se odnose isključivo na prijevoz otpada s otoka na otok/kopno za troškove usluge prijevoza morskim putem nastale u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine i to:

 • komunalnog otpada (miješani i glomazni) – isključivo sa područja JLS-ova koji nemaju mogućnost odlaganja otpada na otoku,
 • biorazgradivog otpada (otpadnog papira i kartona te biootpada) – sa područja JLS-ova koji su uspostavili sustav prikupljanja biorazgradivog otpada, na način da se taj otpad prevozi na otok/kopno u svrhu daljnje obrade,
 • reciklabilnog otpada (otpadna plastika, otpadni metal, otpadno staklo i otpadni tekstil) – sa područja JLS-ova koji su uspostavili sustav odvojenog prikupljanja otpadne plastike, otpadnog metala, otpadnog stakla i otpadnog tekstila na način da se taj otpad prevozi na otok/kopno u svrhu daljnje obrade.

Iznosi sufinanciranja: Raspoloživa sredstva po Javnom pozivu iznose 1.800.000,00 kuna. Visina sufinanciranja do najviše 60% prihvatljivih troškova.

Davatelj javne usluge može prijaviti troškove nastale po jednom ili oba modela provedbe organizacije gospodarenja otpadom:

MODEL 1. - Davatelj javne usluge koji obavlja prijevoz navedenih vrsta otpada na otok/kopno i u tom slučaju koristi trajektni/brodski prijevoz ili gorivo za vlastito plovilo. Prihvatljivi troškovi su trošak karte trajektne/brodske tvrtke za vozilo i vozača, i/ili troškovi goriva za vlastito plovilo kojim se obavlja prijevoz otpada s otoka na otok/kopno.

MODEL 2. - Davatelj javne usluge koji je ugovorio uslugu prijevoza komunalnog i/ili biorazgradivog i/ili reciklabilnog otpada i u tom slučaju koristi i trajektni/brodski prijevoz.

Rok za prijavu: Rok za dostavu zahtjeva počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2021. ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

Po ovom Javnom pozivu Davatelj javne usluge može dostaviti jedan zahtjev za sufinanciranje prijevoza otpada s otoka na otok/kopno.

Više informacija o javnom pozivu te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.

 •   AKTIVNA OBAVIJEST
 •   OBJAVLJENO: 05.05.2021, 12:14h
 •   TRAJANJE: 31.12.2021, 12:14h
 •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja