Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme

Puni naziv: Javni poziv za neposredno sufinanciranje nabave komunalne opreme

Status: otvoren od 05. svibnja 2021.

Predmet poziva: Predmet ovog javnog poziva se odnosi na nabavu komunalne opreme za unaprjeđenje sustava provedbe mjere sprječavanja nastanka otpada i mjere odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Ovim javnim pozivom sufinancira se nabava komunalne opreme za sprječavanje nastanka biootpada, kompostiranjem biootpada u vlastitom vrtu ili domu te nabava komunalne opreme za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • isključivo jedinice lokalne samouprave

Opravdani troškovi:

Prihvatljivi i opravdani troškovi ovog Javnog poziva su oni koji se odnose na nabavu komunalne opreme za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada:

 • vrtnih i kućnih kompostera
 • samostojećih (prijenosnih) kompostnih jedinica koje su okolišno neutralne,
 • spremnika za odvojeno prikupljanje otpada u edukativne svrhe namijenjenih djeci predškolskog i školskog uzrasta,
 • polupodzemnih i podzemnih spremnika (uključujući ugradnju te opreme),
 • spremnika i sl. za odvojeno prikupljanje otpadnog jestivog ulja iz kućanstava,
 • spremnika za odvojeno prikupljanje papira, plastike, stakla, biootpada i reciklabilnog otpada za JLS-ove koji nisu ostvarili sufinanciranje navedene opreme iz OPKK Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. putem projekta Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada KK.06.3.1.09.0001, ostalih vrsta spremnika koji služe u svrhu odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Iznosi sufinanciranja: Raspoloživa sredstva po Javnom pozivu iznose 40.600.000,00 kuna. Podnositelj zahtjeva može ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu najviše do 600.000,00 kn.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći u udjelu:

 • do 80% ukoliko se radi o:
 • projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske
 • na prvoj skupini otoka,
 • do 60% ukoliko se radi o:
 • projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na drugoj skupini otoka
 • na brdsko-planinskom području,
 • do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Rok za prijavu: Rok za dostavu zahtjeva počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2021. ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi.

JLS može sukladno uvjetima ovog Javnog poziva dostaviti Fondu samo jedan (1) zahtjev za sufinanciranje kojim može biti obuhvaćeno više vrsta komunalne opreme koja je predmet sufinanciranja.

Više informacija o javnom pozivu te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.

 •   AKTIVNA OBAVIJEST
 •   OBJAVLJENO: 05.05.2021, 12:08h
 •   TRAJANJE: 31.12.2021, 12:08h
 •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja