Javni poziv za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnih dvorišta

Status: otvoren od 5. svibnja 2021. godine

Predmet poziva: Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi neposrednog sufinanciranja jedinica lokalne samouprave za gradnju reciklažnih dvorišta u svrhu uspostave cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Republike Hrvatske i doprinosa postizanju ciljeva odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Reciklažna dvorišta su nadzirani ograđeni prostori namijenjeni odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada.

Cilj ovog Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada, te povećanje stope odvojenog prikupljanja komunalnog otpada.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • Isključivo jedinice lokalne samouprave manje od 3000 stanovnika
 • imaju godišnja „turistička opterećenja“
 • imaju ishođenu minimalno pravomoćnu lokacijsku dozvolu i riješene imovinskopravne odnose (zemljište u vlasništvu JLS ili ugovor o pravu građenja). Ukoliko nije potrebno ishoditi lokacijsku dozvolu potrebno je u lokacijsku informaciju i dokaz o riješenim imovinsko-pravnim odnosima

“Turističko opterećenje“ po ovom Javnom pozivu podrazumijeva da se u razdoblju od 1.svibnja do 30. rujna 2019. godine ostvarilo povećanje broja gostiju (turista) koji borave na području JLS u iznosu minimalno 50% više od broja stanovnika tog područja prema zadnjem službenom popisu stanovništva iz 2011. godine

 

Opravdani troškovi:

 • Izrada glavnog projekta (uključujući troškovnik radova), ukoliko isti još nije izrađen,
 • Izvođenje radova, nabava i ugradnja opreme i stručni nadzor građenja reciklažnog dvorišta.

Iznosi sufinanciranja: Raspoloživa sredstva po Javnom pozivu iznose 21.700.000,00 kuna. Podnositelj zahtjeva može po ovom Javnom pozivu ostvariti sredstva Fonda u iznosu najviše do 1.200.000,00 kn.

Fond će po ovom Javnom pozivu dodjeljivati sredstva pomoći u udjelu:

 • do 80% ukoliko se radi o:
 • projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske
 • na prvoj skupini otoka,
 • do 60% ukoliko se radi o:
 • projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na drugoj skupini otoka
 • na brdsko-planinskom području,
 • do 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode ili korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Rok za prijavu: Rok za dostavu zahtjeva počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava istekom kalendarske godine 31. prosinca 2021. ili objavom o danu iskorištenosti predviđenih sredstava namijenjenih predmetu ovog Javnog poziva, ovisno koji uvjet prije nastupi. Fond će na svojoj mrežnoj stranici izvijestiti zainteresirane Korisnike o danu iskorištenosti sredstava Fonda.

Po ovom Javnom pozivu JLS može dostaviti jedan zahtjev za neposredno sufinanciranje gradnje reciklažnog dvorišta.

Više informacija o javnom pozivu te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.

 

 •   AKTIVNA OBAVIJEST
 •   OBJAVLJENO: 05.05.2021, 12:11h
 •   TRAJANJE: 31.12.2021, 12:11h
 •   VIŠE INFORMACIJA

 

Copyright © 2012-2021   •   Razvojna agencija Šibensko-kninske županije   •   Sva prava pridržana   •   Dizajn i razvoj: MEDIAN kreativna rješenja