Status: otvoren od 31. svibnja 2022.

Prihvatljivi prijavitelji:

  • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge), registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti,
  • OPG - obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ili će pružati ugostiteljske i/ili turističke usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Mjere programa:

  • MJERA A – Povećanje standarda, kvalitete i dodatne ponude sljedećih vrsta ugostiteljskih objekata: A1 – Hoteli i A2 – Kampovi
  • MJERA B – Pomoć ugostiteljskom sektoru na području Sisačko – moslavačke županije

Prihvatljivi troškovi (sukladni s prihvatljivim aktivnostima pojedine Mjere):

  • priprema zemljišta, trošak gradnje, obnove, rekonstrukcije, uređenje pripadajuće parcele,
  • trošak održavanja i/ili preuređenja, modernizacija objekta, infrastrukture i parcele,
  • nabava, montaža i stavljanje u funkciju opreme, strojeva, uređaja, alata,
  • troškovi vezani za mjere energetske učinkovitosti,
  • troškovi informatičko – komunikacijskih i audio/video rješenja koji su izravno vezani za određenu aktivnost projekta.

Iznos potpore: Ukupna planirana vrijednost javnog poziva je 13.000.000,00 kuna. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se putem javnog poziva može prijaviti i dodijeliti po pojedinom projektu 10.000,00 kuna, a najveći 400.000,00 kuna, ovisno o mjeri. Po pojedinom projektu može se tražiti najviše do 60% prihvatljivih troškova, s izuzetkom potpore za Mjeru B kod koje intenzitet potpore može biti do 100 % prihvatljivih troškova.

Rok za prijavu projektnog prijedloga je do 20. lipnja 2022. godine.

Upute za prijavitelje i ostalu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.