Predmet poziva:

Predmet Poziva je financiranje izrade projektno/tehničke dokumentacije potrebne za provedbu mjera niskougljične tranzicije. Izrada predmetne dokumentacije omogućiti će hrvatskim gospodarskim subjektima koji su uključeni u Europski sustav trgovanja emisijskim jedinicama kao i operaterima postrojenja koji su isključeni iz sustava trgovanja, a koji provode mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija stakleničkih plinova, realizaciju propisanih mjera iz izrađene dokumentacije, uz mogućnost korištenja sredstava EU fondova.

Prihvatljivi prijavitelji:

Pravo na korištenje sredstava Fonda sukladno ovom Javnom pozivu mogu ostvariti isključivo trgovačka društva - operateri postrojenja koji su uključeni u EU ETS sustav i operateri postrojenja koji su isključeni iz sustava trgovanja i koji provode mjere za postizanje ekvivalentnog doprinosa smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Opravdani troškovi:

Prihvatljiva projektno/tehnička dokumentacija za mjere smanjenja emisija stakleničkih plinova, povećanja korištenja obnovljivih izvora energije i povećanja energetske učinkovitosti su:

  • studija izvodljivosti,
  • investicijska studija,
  • projektna dokumentacija što uključuje izradu idejnih rješenja, tehničkih, građevinskih, strojarskih i elektro projekata,
  • natječajna dokumentacija za apliciranje na EU fondove,
  • izrada tehničke dokumentacije koja se odnosi na mjere za poticanje kružnog gospodarstva u industriji, a koje doprinose smanjenju emisija stakleničkih plinova.

Iznosi sufinanciranja: Iznos raspoloživih sredstava Fonda po ovom Javnom pozivu ukupno iznosi 16.000.000,00 kuna.

Po ovom Pozivu dodjeljuju se bespovratna sredstva (subvencije):

  • najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti po jednom prijavitelju iznosi 700.000,00 kuna
  • intenzitet potpore može iznositi do 100% opravdanih troškova.

Po ovom Javnom pozivu Prijavitelj može dostaviti jedan (1) zahtjev, koji se može odnositi na više dokumenata projektno/tehničke dokumentacije.

Rok za prijavu: Rok za dostavu prijava na Javni poziv za neposredno financiranje počinje danom objave Javnog poziva na mrežnoj stranici Fonda, a završava 31. prosinca 2022. godine ili danom iskorištenosti predviđenih sredstava, ovisno koji uvjet prije nastupi.

 

Više informacija te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.