Status: u najavi. Očekivano otvaranje Poziva 2. siječnja 2023. godine

Prihvatljivi prijavitelji s područja ŠKŽ:

- Grad Knin, Grad Drniš, Općina Ervenik, Općina Kistanje, Općina Kijevo, Općina Biskupija, Općina Civljane, Općina Promina, Općina Ružić i Općina Unešić

- Šibensko-kninska županija ako se projekt provodi na području Dalmatinske zagore.

Prihvatljive aktivnosti: prihvatljive aktivnosti su aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, modernizaciju i adaptaciju građevina koje se odnose na gospodarsku, društvenu i komunalnu infrastrukturu.

Iznosi sufinanciranja: vrijednost financiranja Ministarstva po Korisniku može iznositi najviše do 1.000.000,00 eura s PDV-om za Korisnike koje imaju status potpomognutog područja, odnosno 600.000,00 eura za Korisnike koji nemaju status potpomognutog područja. Neće se financirati projekt čija je vrijednost manja od 150.000,00 eura s PDV-om.
Udio Ministarstva u financiranju pojedinog projekta iznosi najviše do 80 % ukupnih prihvatljivih troškova za Korisnike koji imaju status potpomognutog područja.

Rok za prijavu: podnositelji podnose Zahtjev od 2.siječnja 2023. do najkasnije 30. travnja 2023.

Više na poveznici: MRRFEU