Status: otvoren od 17.11.2022.

Prihvatljivi prijavitelji: gradovi indeksa razvijenosti od V. do VIII. Skupine.

Prihvatljivi troškovi: prihvatljivi troškovi za financijsku potporu uključuju troškove propisane Državnim pedagoškim standardom.

Prihvatljivi troškovi uključuju izdatke za:

  • bruto plaće te naknade i materijalna prava radnika,
  • prehranu djece,
  • uvjete boravka djece (materijalni izdaci, energija i komunalije, tekuće održavanje objekta i opreme, prijevoz djece).

Iznos potpore: za provedbu Poziva u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu osiguran je ukupan iznos od 6.609.625,00 kn (877.247,99 €). Najviši iznos koji može biti odobren pojedinačnom prijavitelju iznosi 412.500,00 kuna (54.748,16 €) za najviše 75 djece, a za razdoblje od 11 mjeseci u pedagoškoj godini od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023.

Rok za prijave: Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje prijava ističe danom iscrpljenja raspoloživih financijskih sredstava.

Više informacija o natječaju možete pronaći na poveznici.