Status: otvoren od 30.04.2015.
Prijavitelji: trgovačka društva, obrtnici i pravne osobe iz javnog sektora (JLP(R)S, javnim ustanovama i ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima

Rok za prijave na natječaj:do 31.12.2015. ili do iskorištenja raspoloživih sredstava Poziva

Vrijednost potpore: Najviša vrijednost potpore je 1.400.000 kuna

Kratki opis natječaja: Poziv je namijenjen trgovačkim društvima, obrtnicima i pravnim osobama iz javnog sektora ( JLP(R)S, javnim ustanovama i ostalim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima) za sufinanciranje različitih mjera kojima se smanjuju emisije onečišćujućih plinova te potrošnja goriva u prometu.