Status: otvoren od 1. prosinca 2022.

Predmet natječaja: predmet Natječaja je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga u javnom sektoru, primjenom digitalnih tehnologija u svrhu boljeg korištenja resursa i smanjenja emisija stakleničkih plinova, a za dobrobit građana i gospodarskih subjekata.

U smislu ovog Natječaja, projekt može imati primjenu u jednom ili više područja:

  • Pametna i održiva rješenja u prometnom sustavu
  • Digitalna javna uprava
  • Klimatske promjene i zelena tranzicija.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave - JLP(R)S

Prihvatljivi troškovi:  opravdani troškovi su:

  • Troškovi nabave opreme, usluga i radova za implementaciju (uvođenje) sustava i rješenja predviđenih projektom,
  • Troškovi informiranja i vidljivosti projekta,

te ostali troškovi za koje ponuditelj obrazloži u ponudi da su neophodni za ostvarenje ciljeva projekta.

Iznosi sufinanciranja: ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Natječaju iznosi 20.000.000,00 kuna.

Fond će po ovom Natječaju dodjeljivati sredstva pomoći, u iznosu do najviše 500.000,00 kuna po projektu, odnosno do:

  • 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,
  • 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,
  • 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Rok za prijavu:  podnošenje ponuda na Natječaj započinje 1. prosinca 2022. godine.

Rok za dostavu ponuda na Natječaj završava 31. siječnja 2023. godine.

 

Više informacija o javnom natječaju te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.