Puni naziv: Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju

Status: otvoren od 21. travnja 2021., datum početka zaprimanja projektnih prijava je od 30. travnja 2021. godine u 11:00 sati

Predmet poziva: Ovim će se Pozivom podržati ulaganja malih i srednjih poduzeća u zelene i/ili digitalne tehnologije i tako ojačati konkurentnost i potaknuti rast MSP-ova kako bi povećali njihovu sposobnost da odgovore na izazove tržišta uzrokovane krizom nastalom kao posljedica širenja koronavirusa.

Svrha poziva: Jačanje konkurentnosti poduzeća (MSP-ova) na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te poticanja stvaranja novih radnih mjesta.

Prihvatljivi prijavitelji: Mikro, mali i srednji poduzetnici

Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektoru u kojem se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaća skupine navedene u sektoru C Prerađivačka industrija Nacionalne klasifikacije djelatnosti (NKD 2007) (izuzev skupina i aktivnosti koje su isključene u točki 2.3 i 2.6).

Prihvatljive aktivnosti:

  • Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju postizanja energetski učinkovitije i ekološki prihvatljivije proizvodnje koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva te time i povećanju proizvodnje, povećanju izvoza i očuvanju postojećih te stvaranju novih radnih mjesta
  • Unapređenje i inoviranje procesa i organizacije poslovanja MSP-ova koja doprinosi zelenom, digitalnom i otpornom oporavku gospodarstva, u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje, povećanja izvoza i očuvanja postojećih te stvaranje novih radnih mjesta
  • Savjetodavne usluge povezane s projektom koje pružaju vanjski konzultanti, a koje nisu trajna ili periodična djelatnost niti su povezane s uobičajenim troškovima poslovanja poduzetnika
  • Usavršavanje djelatnika povezano s projektom s ciljem operacionalizacije projektnih aktivnosti i njihovog uvođenja u poslovanje prijavitelja
  • Prateće aktivnosti povezane s projektom

Iznosi sufinanciranja:

Bespovratna sredstva dodjeljuju se putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. iz instrumenta Pomoć za oporavak za koheziju i europska područja „REACT-EU”.

Ukupna bespovratna sredstva: 1.140.000.000,00 kn

Minimalni iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 kn

Maksimalni iznos bespovratnih sredstava: 7.500.000,00 kn

Rok za dostavu projektnih prijedloga je do 31. svibnja 2021. godine u 16:00 sati.

 

Projektni prijedlozi podnose se elektronički putem sustava eFondovi.
 
Više informacija o javnom pozivu te svu potrebnu dokumentaciju za prijavu možete pronaći na poveznici.