Status: otvoren od 22.12.2022.

Predmet natječaja: Svrha poziva je poboljšanje dostupnosti integrirane cjelovite skrbi za starije osobe unapređenjem infrastrukture za pružanje socijalnih usluga za starije osobe. Unaprjeđenje infrastrukture postići će se putem izgradnje i rekonstrukcije/dogradnje postojeće infrastrukture, uz adekvatno opremanje, a kako bi se nakon uspostave centara za starije osobe korisnicima pružile kvalitetne i pravovremeno dostupne usluge socijalne skrbi. Centri za starije osobe osigurat će nove dodatne kapacitete za smještaj starijih osoba koje su potpuno funkcionalno ovisne o pomoći druge osobe i čije se potrebe ne mogu zadovoljiti na razini kuće ili lokalne zajednice. Također će se u Centrima osigurati pružanje izvaninstitucijskih usluga u zajednici, a kojima je svrha omogućiti što duži ostanak starije osobe u svome domu.

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice lokalne samouprave

Prihvatljive aktivnosti: prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva su:

 • Priprema i izrada projektno-tehničke dokumentacije – priprema i izrada dokumentacije koja se prilaže uz projektni prijedlog.
 • Izgradnja tj. građenje nove građevine i pripadajuće opremanje izgrađenog objekta. Sve novoizgrađene građevine moraju poštivati pragove za zahtjeve za zgrade gotovo nulte energije (nZEB), u skladu s Direktivom o energetskim svojstvima zgrada. Tehničkom dokumentacijom mora se jasno prikazati metodologija izračuna troškova koja obuhvaća propisane prostorne standarde po svakom korisniku (površina spavaonice, blagovaonice, sobe za dnevni odmor i aktivno provođenje vremena i ostali sadržaji u centru).
 • Rekonstrukcija postojeće građevine – ukoliko je prijavitelj ili partner vlasnik nekretnine (ili može dokazati pravni interes) koja se može odgovarajućim zahvatima prenamijeniti u centar za starije osobe, prihvatljive su aktivnosti rekonstrukcije kako bi se postojeća građevina/objekt prilagodila specifičnim potrebama i standardima centara za starije osobe. Rekonstrukcijom postojećih zgrada mora se postići u prosjeku barem obnova srednje dubine, kako je definirano u Preporuci Komisije o obnovi zgrada ili postići u prosjeku najmanje 30% smanjenja izravne i neizravne emisije stakleničkih plinova u odnosu na emisije prije obnove.
 • Opremanje objekata - podrazumijeva nabavu opreme potrebne za pružanje smještaja za funkcionalno ovisne korisnike o pomoći druge osobe te opreme potrebne za pružanje svih ostalih usluga koje će biti dostupne korisnicima centara za starije osobe.
 • Nabava vozila - nabava vozila neophodnih za pružanje kvalitetnih izvaninstitucijskih usluga (neophodnih ako korisnici usluga nisu u mogućnosti neovisno ili uz pomoć drugih osoba koristiti javni prijevoz) te potrebnih za učinkovito pružanje usluga korisnicima.
 • Tehnička pomoć - nabava usluga vanjskih stručnjaka u području javne nabave
 • Informiranje i vidljivost

Iznosi sufinanciranja: ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Poziva iznosi 370.000.000,00 HRK (49.107.439,11 EUR)

Najniži, odnosno najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi:

 • Najniži iznos  16.440.000,00 HRK (2.181.962,97 EUR)
 • Najviši iznos  46.250.000,00 HRK (6.138.429,89 EUR)

Najviša stopa financiranja za ovaj Poziv može iznositi 100% prihvatljivih troškova do najvišeg iznosa bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po projektu.Najviša stopa sufinanciranja (100% prihvatljivih troškova) dozvoljena je za projektne prijedloge u okviru kojih će se izgraditi:

 • infrastruktura za pružanje izvaninstitucijskih i institucijskih usluga financirana sredstvima ovog Poziva koja će biti isključivo namijenjena korištenju za negospodarske svrhe;
 • infrastruktura za pružanje izvaninstitucijskih i institucijskih usluga financirana sredstvima ovog Poziva koja će biti namijenjena korištenju za mješovite svrhe (negospodarska i gospodarska namjena) pri čemu je gospodarska namjena infrastrukture sporedna tj. godišnji kapacitet infrastrukture koja se odnosi na gospodarsku namjenu ne premašuje 20% ukupnog godišnjeg kapaciteta infrastrukture.

Rok za prijavu: projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO od 23. siječnja 2023. godine  u 8:00 sati do 22. ožujka 2023. godine  u 23:59 sati.

Upute  za prijavitelje i ostalu potrebnu dokumentaciju možete pronaći na poveznici.