Status: otvoren od 19. prosinca 2015.

Prijavitelji: Fizičke ili pravne osobe

Rok za prijave za natječaj: od 19. prosinca 2015. do 1. ožujka 2016.

Vrijednost potpore: Najviša vrijednost potpore je 5,000.000 kn po korisniku, 100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova po ribarskom plovilu

Kratki opis natječaja: Predmet potpore su aktivnosti vezane uz stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture s ciljem osnivanja organizacija proizvođača, udruženja ili međugranskih organizacija, pronalaženja novih tržišta i poboljšanja uvjeta za stavljanje na tržište, promicanja kvalitete i dodane vrijednosti, doprinošenja transparentnosti proizvodnje i tržišta, doprinošenja sljedivosti i razvoja oznaka zaštite okoliša, sastavljanja standardnih ugovora za mala i srednja poduzeća te provođenja komunikacijskih i promotivnih kampanja.

Više na linku