Status: otvoren od 20. listopada 2015.

Prijavitelji: Lokalne inicijative u ribarstvu

Rok za prijave za natječaj: od 23. listopada 2015. do 1. veljače 2016.

Vrijednost potpore: Najviša vrijednost potpore je 700.000 kuna po korisniku, 100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova

Kratki opis natječaja: Predmet potpore obuhvaća dodjelu pripremne potpore lokalnom razvoju pod vodstvom zajednice za izgradnju kapaciteta, osposobljavanja i umrežavanja u svrhu pripreme i provedbe LRSR.