Status: otvoren od 17. listopada 2016

Prijavitelji: ovlašteni predstavnik suvlasnika zgrade (predstavnik suvlasnika) ili upravitelj zgrade u ime i za račun suvlasnika 

Vrijednost potpore: Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektnom prijedlogu iznosi 100.000,00 kuna, a maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 13.000.000,00 kuna.

Kratki opis natječaja: Opći cilj ovog poziva je postizanje energetskih ušteda – smanjenje potrošnje energije u zgradama stambenog sektora.


Specifični cilj: Doprinijeti ostvarenju ciljeva i mjera određenih u Nacionalnom programu energetske obnove višestambenih zgrada i Trećem Nacionalnom akcijskom planu energetske učinkovitosti. Procjenjuje se da će tijekom programskog razdoblja 2014.-2020. oko 10 000 kućanstava (uključujući oko 7000 kućanstva u sklopu višestambenih zgrada koji su predmet ovog Poziva i oko 3000 kućanstva u obiteljskim kućama) imati koristi od poboljšanog gospodarenja energijom i potrošnjom. U području obnovljivih izvora energije postoji značajni potencijal fokusiran na upotrebu biomase, solarne energije i dizalica topline. Taj potencijal će biti postavljen za cilj kroz integrirani pristup, tj. tako da sustavi za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora za potrebe određenih stambenih zgrada primjene uz mjere energetske učinkovitosti, prvenstveno u svrhe proizvodnje energije za potrebe grijanja/hlađenja.

Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem otvorenog postupka dodjele bespovratnih sredstava u modalitetu privremenog poziva s krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijedloga 90 kalendarskih dana, u ukupnom raspoloživom iznosu od 152.000.000,00 kuna. 

Više na linku