Status: u najavi, veljača 2018. 

Prijavitelji: Šumoposjednici; udruženja šumoposjednika; Obrti, mikro, mala i srednja poduzeća; jedinice lokalne uprave i samouprave i njihova udruženja

Vrijednost potpore: Sredstva javne potpore iznose ukupno  2.500.000,00 HRK, potpora od 5.000-30.000.000 EUR-a do 50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova

Kratki opis natječaja: Predmet ovog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava za marketing drvnih i nedrvnih (šumskih proizvoda).