Status: u najavi, veljača 2018.  

Prijavitelji:

  • Šumoposjednici
  • Trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske
  • Udruženja šumoposjednika

Vrijednost potpore: Najviša vrijednost potpore je od 5.000 do 700.000 EUR, do 100% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova

Kratki opis natječaja: Predmet ovog natječaja je dodjela bespovratnih sredstava za konverziju degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura.